Staghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160402-15

Fredningsnr.
28102

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1877. Etatsrådinde Mary Westenholz. Høj, 2,75 x 20 m. Over top flad sænkning; foden afpløjet. 4 ' omkring er fredet. Græs i ager. Sb.15-16 (2810-2,3): "Staghøje".
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Stagehøje" [sb. 15-16], paa faldende Terræn, 2,7 M. h., 20 M. br. Tværs over Toppen en ganske flad Sænkning i Ø-V, 3 M. br. Foden er afpløjet og staar med større eller mindre Skred. Fredlyst [[1877]], se [sb.] Nr. 16. Paa Foden mod Nv. henligger en "Vildtbanesten" fra Chr. VI. Højene [sb.] 15-16 ere lyng- og porsgroede m.m. og ligger i Ager. De ere fredlyste (Dekl. thingl 1877), med samt 4' af omgivende Jord. Det sidste er ikke overholdt, bl.a. ved stærkt skiftende Forpagtninger paa Vaabensholm. Paatalt Juli 1903. om Ringen 13336 har intet kunnet oplyses.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,75 x 20 m. Over top flad sænkning. Foden afpløjet. 4' omkring er fredet. Græs i ager. FM 24/10 1877. [Sb.] 15-16: "Staghøje".

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Staghøje". Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Der pløjes for tæt på fod; de 1,25 m. synes ikke overholdt rundt hele højens periferi. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, gyvel.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og lidt lave buske. Højen er højest set fra Ø. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej. OBS 4 fod (1,24 m.) udenom højen er inkluderet i fredningen.

Litteraturhenvisninger  (0)