Staghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160402-16

Fredningsnr.
28103

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1877. Etatsrådinde Mary Westenholz. Høj, 4,5 x 22 m. I toppen sænkning, 3 m bred, 0,5 m dyb; foden mod V afpløjet. 4' jord omkring fredet. Græs i ager. Sb. 15-16 (2810-2,3): "Staghøje".
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Stagehøje" [sb. 15-16], paa faldende Terræn, 4,5 M. h., 22 M. br. I Toppen en Sænkning, 3 m. br., 2/3 M. dyb. Foden mod V. uregelm., men stærkt afgravet. Højene [sb.] 15-16 ere lyng- og porsgroede m.m. og ligger i Ager. De ere fredlyste (Dekl. thingl 1877), med samt 4' af omgivende Jord. Det sidste er ikke overholdt, bl.a. ved stærkt skiftende Forpagtninger paa Vaabensholm. Paatalt Juli 1903. om Ringen 13336 har intet kunnet oplyses. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,5 x 22 m. I toppen sænkning, 3 m bred, 0,5 m dyb. Foden mod V. afpløjet. 4' jord omkring fredet. Græs i ager. FM 24/10 1877 [Sb.] 15-16: "Staghøje".

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Staghøje". Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Der pløjes for tæt på randfod; de 1,25 m. synes ikke overholdt rundt hele højens periferi. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og buske. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej. OBS 4 fod (1,24 m.) omkring højen er indbefattet i fredningen.

Litteraturhenvisninger  (0)