Haarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160402-28

Fredningsnr.
28109

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 16 m. I midten et 4 m bredt, 1 m dybt hul. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,7 M. h., 16 M. br. I den vestre Side en flad Gravning, efter Ræv. Lynggroet, i Hede. [Sb.] Nr. 24-32: Ingen Navne, intet Fund. Ikke egnede til Fredning. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 16 [m]. I midten et 4 m bredt, 1 m dybt hul. Lyng i hede.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Midten et 4 m br., 1 m dybt Hul. Bevoksning: 1979: Græs

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I højens S-lige periferi flere tilgroede hvilegruber efter kreaturer; en af disse helt bar med opsparket jord - heri begyndende erosion. Heste og kreaturer har fri adgang. Højen bør hegnes. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top. Omgivelser: Græsning, udyrket (ager). Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sydsiden er græsklædt. På toppen en eg. Nordsiden tæt bevokset med grantræer og ege. Højen er beliggende i græsmark og frahegnet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, små ege og nåletræer. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)