Slagballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-11

Fredningsnr.
271047

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning (notering) af tidligere C-høj: ******************************** Høj, 1,2 m høj, diameter ca. 10 m. I toppen en sænkning, 1,5 x 1 m stor og ca. 0,6 m dyb. I den nordlige højside en 2 x 2 m stor sænkning. Overfladen i øvrigt ujævn. Over højens vestlige side løber et dige i nord-sydlig retning. I kanten af skov ud mod ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Høj, 1,2 M. h., 12 M. br. Over den gaar et Jorddige. Vestre Side er noget afgravet. Fylden ses at være stenrig. Der er gentagne Gange fundet Lerkarskaar. Delvis beplantet.

1962 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille høj, 0,8-1,2 m høj og 8-10 m i tværmål, noget uregelmæssig og forgravet, om end eftergroet. Bevokset med græs og et par buske. Henover vestsiden et i omtrent nord-syd løbende jorddige (skel til fredskov). (Bør udgravet før sløjfning). J. 1038/62 om frigivelsen.

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1038/62
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I ligeså miserabel tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Overfladen meget hullet. En sti fører henover i N/S-lig retning. Højkonturen udflydende i den Ø-lige periferi. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med et stort egetræ, krat og græs. Kun lidt af diget er bevaret på højen. Beliggende i skovkant op til ager.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med et stort egetræ og krat. Beliggende i skovkant op til dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)