Hunddalen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-12

Fredningsnr.
271018

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24-8 1951 7-2 1975 Høj, 2 x 16 m. Ujævn overflade; i N-siden rævegrav. Graner i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, ved Hunddalen, 2 M. h., 16 M. br., med ung Plantning. I nordre Side et dybt, mindre Hul. Centralgraven er sikkert forstyrret af Rævegrave. I Plantage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Ujævn overflade; i nordsiden rævegrav. Graner i plantage.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, dyreaktivitet, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Foden afskåret mod nord. Østsiden udflydende. Ujævn side mod syd. Meget ujævn overflade. Rævegrave mod nord og syd samt i toppen. 5 gamle graner samt en del små selvsåde graner på højen. Intet græsdække.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med flere store og enkelte små nåletræer. Ingen fotos pga. bevoksning. Beliggende i skov.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)