Slagballe

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-16

Fredningsnr.
271026

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tinglysning (notering) af C-høj i 1997: ******************************* Langhøj, orienteret i VNV-ØSØ. Ca. 1,8 m høj, 32 m lang og 16 m bred. Højen er meget forgravet: Hele nordsiden er bortgravet. Afgravninger i vest- og sydsiderne. Mellem den vestlige ende og højens midte er en sænkning. I ager.
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langhøj i Vnv-Øsø, endnu ca. 30 M. l., 16 M. br. I begge Ender Brud, ca 2 ½ M. lange. Mod N. er uregelmæssigt afgravet noget over Halvdelen, til henimod Bunden. Opr. Bredde over 20 M. Forskellige andre Forstyrrelser. Mod S. er borttaget svære Randsten. Kan kun undersøges efter meget gode Forindiciér. Delvis bevokset med høje Træer.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 30 x 16 m; den nordlige halvdel bortgravet; i vestenden hul. Høje træer i kant af ager.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med en blanding af gamle og yngre løvtræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto set fra NØ