Sørenshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-34

Fredningsnr.
271019

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Sørenshøj", 2 x 18 m. 2 m bred grøft fra S mod centrum; i toppen hul, 2,5 m i diam. 1 m dybt; i N-siden hul. Enkelte træer og ny- plantede graner på N-siden (tilladt), i udkanten af lille krat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Sørenshøj", 1,9 M. h., 18 M. br. Fra Foden mod S. indtil Centret gaar en 1,5-2 M. br., 2/3-1 M. br. Gravning. Nordre Side er afgravet; mod Nø et mindre Hul. Bevokset med høje Træer, i en lille Lund.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sørenshøj", 2 x 18 m. 2 m bred grøft fra S. mod centrum, i toppen hul, 2,5 m i diam., 1 m dybt. I nordsiden hul. Enkelte træer og nyplantede graner, på nordsiden (tilladt), i udkanten af lille krat.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sørenshøj". Højen er i ligeså miserabel tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Anlæg, have. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner. I dag bevokset med en del løvtræer - sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)