Bredhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-43

Fredningsnr.
27109

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Bredhøj", langhøj, 14 x 23 m, 2 m høj. N- og S-siden stejlt afgravet; i topfladen et par småhuller. Lyng i skel.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langhøj, "Bredhøj", 23 M. l. i Ø-V, 14 M. br., 2 M. h. I Topfladen et Par gamle Smaahuller. Foden afgravet i vestre Ende og nordre Side. Lynggroet, i Ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bredhøj", langhøj, 23 x 14 m, 2 m høj. Nord- og sydsiden stejlt afgravet. I topfladen et par småhuller. Lyng i skel.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bredhøj". Langhøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), udyrket. Foto: S/H 08.22.79-S, F 10.18.79-S.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer og hindbærkrat. Beliggende i skel/gammelt læhegn. Frahegnet mod nord hvor der går dyr.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med enkelte løvtræer samt lidt krat på nordsiden. Beliggende op til græsmark mod nord og dyrket mark mod syd.

Litteraturhenvisninger  (0)