Halle Femhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-45

Fredningsnr.
271015

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/8 1903. Gdr. Laurs P. Andersen. Høj, 2,75 x 16 m. I top hul, 2,5 m bredt, 0,5 m dybt. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, af "Halle Femhøje" [sb. 45-49], 2,7 M. h., 16 M. br. I Toppen et urglm., gl. Hul, 2 ½ M. br., indtil ½ M .d. I søndre Side et ringe Hul; desuden et Par Smaaskrammer. Fredlyst ved Dekl. udstedt 25/7 1903 af Gaardejer Lauers P. Andersen, Lykkelund.

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,75 x 16 m. I top hul, 2,5 m bredt, 0,5 m dybt. Græs i ager. FM 5/8 1903. MS. [Sb.] 45-48 "Halle Femhøje".

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Træerne i N nu > 2 m. høje. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, dyreaktivitet, hul i top. Bevoksning: Græs, lyng. Omgivelser: Dyrket (ager), plantage. Foto: S/H 08.10.79-SV, F 10.06.79-SV.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, rønnetræer, tyttebær og små ege. FM-sten på sydsiden. Synlig fra offentlig vej.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet. Lidt udflydende mod øst. FM-sten mod SV. Bevokset med græs, blåbær og lidt buske. Ligger i et gammelt læhegn. Beliggende i skel op til ager. Kan ses fra off. vej.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, rønnetræer, tyttebær og små egetræer. FM-sten på sydsiden. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej. Beliggende i skovstykke op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)