Halle Femhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-48

Fredningsnr.
271013

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 13 m. I toppen hul, 1,5 x 2 m, 0,5 m dybt. Lyng i ager. Sb. 47-48 (2710-14,13) af: "Halle Femhøje".
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,2 M. h., 13 M. br. I Toppen et lille Hul, 1 ½ x 2 M. br., ½ M. d. Om Foden mod N. og Ø. et lille Skred, fremkommet ved at smaa Randsten er borttagne. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 13 m. I toppen hul, 1,5 x 2 m, 0,5 m dybt. Lyng i ager. [Sb.] 45-48 "Halle Femhøje".

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Halle Femhøje". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Træer>2 m. høje. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Omgivelser: Dyrket (ager), plantage. Foto: S/H 08.14.79-Ø, F 10.10.79-Ø. Bevoksning: 1979: Græs

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet. Højen er helt tilgroet i krat og træer - højen er derfor helt ufremkommelig. Ingen fotos pga. bevoksning. Højen ligger i et gammelt levende hegn. Beliggende i skel op til ager.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med løvtræer og krat. Der ligger væltede træer på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)