Løvet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-61

Fredningsnr.
271010

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 22 m. Sydlige trediedel afgravet. I top stort hul, 6 x 4 m, 0,75 m dybt. Lyng, græs og enkelt træ i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,5 M. h., 22 M. br. Søndre Trediedel dels afgravet, dels overpløjet. I Toppen og mod S. et stort, gammelt Hul, 6 x 4 M. br., 2/3 M. d., hvori nogle Sten. Fylden ses udkastet mod V. Kan vanskelig udgraves. Lynggroet, i Ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 22 m. Sydlige trediedel afgravet. I top stort hul, 6 x 4 m, 0,75 m dybt. Lyng, græs og enkelt træ i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket (ager). Foto: S/H 08.20.79-NV, F 10.14.79-NV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Lidt deform høj. Bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)