Hovedskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-86

Fredningsnr.
271024

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 24 m. Randsten fjernede, hvorved dannet en omløbende rille; stort hul i top, 4 m bredt, 1,75 m dybt, med udgang mod S og SØ; V-siden noget afgravet. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,9 M. h., 24 M. br. Østre Fod er, søndre har tidligere været overpløjet. Paa søndre Side henligger nogle større Sten, ved Foden mod Nv. en Bunke Sankesten. Lyng- og gyvelgroet, i Ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 24 m. Randsten fjernede, hvorved dannet en omløbende rille. Stort hul i top, 4 m bredt, 1,75 m dybt, med udgang mod S. og SØ. Vestsiden noget afgravet. Lyng i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I samme tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, stenskader. Bevoksning: Græs, buske. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lidt krat og et enkelt løvtræ. Fin dyrkningsfri bræmme omkring højen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Deform nordside. Højen er bevokset med græs, enkelte træer og gyvler.

Litteraturhenvisninger  (0)