Enghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-80

Fredningsnr.
271020

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Enghøj", 4,5 x 24 m. Toppet; S-siden noget ujævn; NØ for top lille hul. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Enghøj", 4,4 M. h., 24 m. br. Søndre Side er skraat afgravet til henimod Toppen Nø. for Toppen er et ringe Hul. Foden beskadiget, mod vest [?], gamle Gravninger mod N., Ø. og S ved Afpløjning. Lynggroet, i Ager. Kan nok fredlyses. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Enghøj", 4,5 x 24 m, toppet. Sydsiden noget ujævn. NØ. for top lille hul. Græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Enghøj". I tilstand som tidligere beskrevet. Højen anselig. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, løvtræer, gyvler og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)