Bredhøj

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-90

Fredningsnr.
271016

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Bredhøj", 1,75 x 25 m. Flad top; N-siden stejlt afgravet; i den store topflade 3 lave huller. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Bredhøj", 2 m. h., 30 M. br., med flad Top. Mod Nø er Foden lidt afgravet, indtil ca 1 ½ M. Bredde. Mod Sv. et Par Smaahuller. Lynggroet, i Ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bredhøj", 1,75 x 25 m. Flad top. Nordsiden stejlt afgravet; i den store topflade 3 lave huller. Lyng i ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra en Højene [sb.] 89-93 stammer Bronzedolken B9563.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bredhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Alt er gamle skader, der nu er tilgroet. Højen står nærmest som en stubformet figur; tangeres af landevej i Ø-siden. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Trafik, dyrket (ager).

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med mange løvtræer samt enkelte små nåletræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra V