Storehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-93

Fredningsnr.
271027

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Overført fra ikke-fredningsværdig. (1954) "Storehøj", ca. 3,5 x 28 m. Hele det indre bortgravet, med åb- ning mod syd. Ringvold tilbage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Storehøj", 3,5 M. h., 28 M. br. Ind over Toppen er fra Sø ført en indtil 5 M. br., 1,5 M. dyb, nu tilgroet Gravning, der i det mindste har berørt Centralgraven. Afgravet i nordre Side, beskaaren ved Foden med Ø; mindre Hul i Foden mod V.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Storehøj", 3,5 x 28 m. Hele det indre bortgravet, med åbning mod S., kun ringvold tilbage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hele det Indre bortgravet, kun Ringvold tilbage. Fra en Højene [sb.] 89-93 stammer Bronzedolken B9563.

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2710:27, Status: B

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Storehøj". I samme miserable tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), trafik. Foto: Ingen fotos.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet - virker dog mere velbevaret end tidligere beskrevet. Bevokset med løvtræer, lidt krat og græs. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)