Kjellinghøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-111

Fredningsnr.
271021

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Kællinghøj", 4 x 24 m. I toppen hul, 5 x 3 m, 1 m dybt; V-foden afpløjet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Kjellinghøj", 5,0 M. h., 24 m. br. Øst for Toppen er en ringe, flad Afgravning; det yderste af Foden mod V. er afpløjet; ellers velbevaret. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kællinghøj", 4 x 24 m; i toppen hul, 5 x 3 m, 1 m dybt; V.-foden afpløjet. Græs i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kællinghøj". Høj. Højen fremstår som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I tophul en rævegrav. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top, dyreaktivitet, randbeskadigelser. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn. Bevoksning: 1979: Græs

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, lidt træer og gyvler.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra S