Troldhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-122

Fredningsnr.
271029

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-høj i 1997: ************************ Høj - en af "Troldehøje" 1.2 x 10 m. Noget hullet og ujævn top. SØ og SV-siderne er afgravede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, af "Troldhøje" [sb. 122-23], i stor Sædemark, skønnet ca. 2 ½-3 M. h. og at have været overpløjet. Nordre Side overpløjet, ellers græsgroet, i Ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Troldhøj". Kun lille kalot, 6 x 8 m, tilbage. Resten overpløjet.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun lille Kalot tilbage, 6 x 8 m, ½ m høj; Resten overpløjet.

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2710:29, Status: C

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Troldhøj". Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Overfladen er meget ujævn og hullet bevokset med enkelte træer, græs og brombærkrat. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse. Bevoksning: Træer, græs.

1997 Tinglysning
Journal nr.: 1996-6111-0064
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tinglysning af højen. Højen er 1,2 x 10 meter. Toppen er noget hullet og ujævn. SØ- og SV- siderne er afgravede.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med krat og enkelte løvtræer. Beliggende på en lille naturlig knold, som er bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)