Klovenhøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160404-8

Fredningsnr.
271031

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Klovenhøj", 4,25 x 25 m. Top affladet; N-siden med større afgravning, i de andre sider flere mindre. Foden afgravet i N og Ø. Enkelte træer og buske i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Klovenhøj" (i Plur. om hele Gruppen [sb.] Nr. 7-13), 4,2 M. h., 25 M. br. Toppen affladet. Opover nordre Side en større (5 M. br.), i de andre Sider forskellige mindre, flade og eftergroede Afgravninger. I et af de smaa Huller, mod Sø, er iflg. Medd. fundet en Urne med br. Ben. Foden er afgravet, mest mod N. Lynggroet, i Ager. Kunde nok fredlyses. Forgæves Forsøg 1902.

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 736/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vedr. beskadigelse af højen.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klovenhøj", 4,25 x 25 m. Top affladet. Nordsiden med større afgravning, i de andre sider flere mindre. Foden afgravet i N. og Ø.. Enkelte træer og buske i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Klovenhøj". I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Op ad højens SØ-side anlagt trappe med trin af runde kævler og gelænder af træ fra fod til top. Her er opstillet en bænk samt en mindesten, der fortæller, at byens bank har købt højen og skænket den til kommunen. Det fremgår ikke, at der er givet dispensation til disse anlæg. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, sekundære anlæg. Bevoksning: Træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)