Brædstrup
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160404-15

Fredningsnr.
271030

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 10 m. V-siden stærkt afgravet; foden afpløjet i N og V. Græs og lyng i ager. (Beplantning tilladt).
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, stærkt afgravet og afpløjet paa alle Sider, saa at nu kun en 10 M. br., 1,1 M. h., uregelmæssig Knold staar tilbage. I Ager. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 10 m. Vestsiden stærkt afgravet; foden afpløjet i N. og V. Græs og lyng i ager. (Beplantning tilladt).

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere nævnt. Tilføjelse: Rundt om flere dyregange. Slid på top og sider viser trafik over højen af formentlig kvarterets børn. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, dyreaktivitet, sekundære anlæg, randbeskadigelser, affladning af top. Omgivelser: Græsmark, have. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med en del løvtræer og krat. Beliggende i grønt område.

Litteraturhenvisninger  (0)