Ring

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160404-18

Fredningsnr.
271034

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,25 x 24 m. V for top overfladisk lavning. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,2-2,5 M. h., 24 M. br. V. for Toppen er en gammel, overfladisk Fordybning, 3-4 M. br. Bevokset med høje Træer.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 24 m. V.f. top overfladisk lavning. Træer i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Velbevaret. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med birk, eg, røn, enkelte gran mm. Overfladen er lidt ujævn efter gamle rodvæltere.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet. Højen er ret tilgroet. Fortidsmindet ligger i meget tæt løvskov og bør derfor fremover tilses om vinteren, hvor skoven er mere tilgængelig. Ingen fotos pga. bevoksning. Beliggende i meget tæt løvskov.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med birk, eg, røn, enkelte gran mm. Overfladen er ujævn efter gamle rodvæltere.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra N
Logo