Ring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160404-19

Fredningsnr.
271181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 19 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høj, 2,0 M. h. 19 M. br. Bevokset med høje Træer.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 19 m. Træer i skov.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Anselig. Velbevaret. I tilstand som tidligere beskrevet. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2011 Afvigende positionsdata fra anden kilde
KUAS, Fortidsminder
Ved tilsyn og GPS-måling er lokaliteten flyttet fra målebordsblad 2710 til 2711, og fredningsnr. derfor ændret fra 2710:33 til 2711:81

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med birk, eg, enkelte gran samt lidt hindbær. Sydsiden er lidt ujævn evt. efter rodvæltere.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet. Højen er helt tilgroet. Højen ligger i meget tæt løvskov og bør derfor fremover tilses om vinteren, hvor skoven er mere tilgængelig. Ingen fotos pga. bevoksning. Beliggende i meget tæt løvskov.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er tæt bevokset med birk, eg, enkelte gran og lidt krat. Overfladen ujævn - formentlig efter gamle rodvæltere.

Litteraturhenvisninger  (0)