Orelund Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080214-1

Fredningsnr.
37123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Dyssekammer af 6 bæresten og 2 gangsten; ingen dæksten. Omgivet af en indre og en ydre krans af randsten, den sid- ste 25,7 m i diameter.
Undersøgelsehistorie

1961 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Fyns Stiftsmuseum

1961 Museal udgravning
Fyns Stiftsmuseum
I tidligere overpløjet højning fandtes et dyssekammer med 2 sten fra gang mod syd. Højfylden bestod af bopladsmateriale og der fandtes heri en stendækket grube. Undersøgt af amatørarkæologer.

1961 Anmeldelse fra privat
Fyns Stiftsmuseum
Ved gravning efter rævegrave fandtes sten.

1962 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 6 bæresten og 2 gangsten; ingen dæksten. Omgivet af en indre og en ydre krans af randsten, der viste 25,7 m i diameter.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anlægget består af et dyssekammer omgivet af en cirkel af randsten, der igen er omgivet af en cirkel af randsten. Diameteren på den lille cirkel er 11 m. Diameteren på den store cirkel er 25 m. Mod øst er 13 randsten synlige; mod vest er 15 randsten synlige. Stenene i den lille cirkel er væsentligt mindre og svære at tælle, da flere af dem er skjult i græsset. Tilsyneladende er de fleste sten på deres plads. Kammeret orienteret N-S. Det består af 6 bæresten og 2 gangsten foruden et par mindre sten der udfylder hullerne mellem de store sten. Overliggeren er væk. 4 sten ligger spredt på den østlige halvdel. Dyssen bevokset med kraftigt, halvhøjt græs og enkelte selvsåede birk. Mål: 0,6 m høj. ** Seværdighedsforklaring ** Rimeligt velbevaret og instruktiv konstruktion i smukke omgivelser. Bevoksning: 1985: Græs

2001 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Humant knoglemateriale deponeret på Antropologisk Laboratorium, Panuminstituttet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.