Ring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160404-45

Fredningsnr.
271035

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1951: Høj, 2 x 15 m. Top og østlige halvdel af højen bortgravet i grusgrav. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Top og østlige halvdel af højen bortgravet i grusgrav. Træer i skov.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ring Skov. Halvdelen af Høj, opr. 2 x 12 m; Toppen bortgravet; en Side styrtet i Grusgrav.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Skov, trafik. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. 1989: Høj. 2 x 15 x 12 m. I skov. Den nordlige tredjedel er gravet bort ved råstofindvinding. Tidligere C-høj.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet. Bevokset med dels grantræer og dels løvtræer. Beliggende i granskov.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gamle nåletræer på højen heriblandt enkelte væltede træer.

Litteraturhenvisninger  (0)