Rye Nørreskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160405-21

Fredningsnr.
251124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidl. C-høj tinglyst 1995 med flg. tekst: ******************************** Høj, 1 x 12 m. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Iflg. Medd. Skal der omtrent paa dette Sted findes en lille Høj; i tæt Plantning. Højen blev mig ikke paavist i Terrænet og kunde ikke findes. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 12 m; ødelagt ved en stor gravning i midten, 2.5 x 4 m, 1 m dyb. Træer i skov.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I centrum af højen krater med d. ca. 2. m. dbyde ca. 1 m. krateret forsætter som en udgravning ca. 2 m. bred d til højens vestfod. mindst 4/5 dele af højnogenlunde bevaret. Hele områder er nyryddet nåleskov, undtagen en løvtræsbræmme langs gudenåen. På højen et enkelkt gammelt bøgetræ. C-høj, bør tinglyses. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er ikke noget i sig selv, men er meget smukt få meter fra gudenåen. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med en stor bøg mod øst, birketræer og lidt bregner. Intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)