Rye Sønderskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160405-33

Fredningsnr.
251116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 16 m. Hul i top, 0,5 x 2 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høj, 1,8 M. h., 16 M. br. Samtlige Højene [sb.] Nr. 30-43 ere bevoksede med høje Træer og ligger i Skov. [Sb. 30-44] Efter Medd. fra Opsynsmand Andersen, Emborg, er senere alle disse Høje udgravede (paa nær [sb.] Nr. 39), men Hullerne atter fyldte. Det var 2 Arbejdsmænd, som gjorde dette for Penges skyld. En er død og den endnu levende kan ikke redegøre; kun skal i én være f. en Bronzedolk, der fra Farver Hansens Sml. er kommet til Silkeborg Museum. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hul i Top

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.8 x 16 m. Hul i top, 0.5 x 2 m. Træer i skov.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, i gl. bøge. Gl. Topkrater ca. 2 m. i diamenter, heri er nedgravet om nyere skakt 1 x 1 x 0,7 m. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gammel dyregrav i hullet i toppen. Bevokset med græs samt nåletræer af forskellig størrelse (formentlig selvsåede).

Litteraturhenvisninger  (0)