Rye Sønderskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160405-36

Fredningsnr.
251113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,3 x 15 m. Bøge i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,3 M. h., 15 M. br. Samtlige Højene [sb.] Nr. 30-43 ere bevoksede med høje Træer og ligger i Skov. [[Sb. 30-44] Efter Medd. fra Opsynsmand Andersen, Emborg, er senere alle disse Høje udgravede (paa nær [sb.] Nr. 39), men Hullerne atter fyldte. Det var 2 Arbejdsmænd, som gjorde dette for Penges skyld. En er død og den endnu levende kan ikke redegøre; kun skal i én være f. en Bronzedolk, der fra Farver Hansens Sml. er kommet til Silkeborg Museum. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uf.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.3 x 15 m. Bøge i skov.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højruin, det meste af højens indre er forsvundet ved rektangulært hul med stejle sider ca. 2x4x0,8 m. I bunden af udgravning ses en del større sten. Nær udgravningens østende ses mod nord en slags "indgang" i form af en grøft med lodrette sider. Uvist tidspunkt med det kan næppe være så forfærdelig mange år siden (?). Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Græsklædt samt bevokset med et enkelt birketræ på sydsiden og et nåletræ mod NØ.

Litteraturhenvisninger  (0)