Rye
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160405-97

Fredningsnr.
26113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 17 x 35 m. Dannet ved sammenbygning af to høje, den østlige 2 m, den vestlige 1,8 m høj; saddelen der- imellem 1,5 m høj. I begge de to høje tophuller. Træer i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langhøj i Ø. til S., V. til N., 35 M. l., 17 M. br., tilsyneladende sammenbygget af 2 Høje; Midtpartiet lavest, 1,5 M., østre Høj ca. 2 M. og vestre 1,8 M. h. Midt i dens østre og midt i den vestre Høj ses et ca. 2 M. br., 1 M. d., ret frisk Hul. Opkastet Fyld henligger om Hullerne. Ved vestre Hul laa nogle Sten og Skaar af et tykvægget Lerkar, formentlig fra Bronzealderen. Lynggroet, i Hede. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bjergfyr; ellers uf.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 35 x 17 m, dannet ved sammenbygning af to høje, den østlige 2 m., den vestlige 1.8 m høj; saddelen derimellem 1.5 m høj. I begge de to høje tophuller. Træer i plantage.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. To sammenbyggede høje (?) med lav 1,7m høj sænkning imellem, den østlige en 2,3 m høj og har i højtoppen et 3m x 2m stort hul med lodrette sider og en dybde på 0,7 m. Den vestlige er 2,3 m lhøj og har en 4 m stor flad top, hvori et 2,5 m stort sammensunket hul, der er op til 0,5 dybt. Beskadigelser: Natur: i den østlige højtop hul en rævegrav med tilhørende jorddynge. § 53: Spredt på højen en del bjergfyr, der er op til 7 år galmle - muligvis (sandsynligt) selvsåede sammen med de unge løvtræer. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Området er dog ikke længere frahegnet. Bevokset med lyng, blåbær, mange små løvtræer og små nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)