Vissing Kloster
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-2

Fredningsnr.
26115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Vissing Kloster, matr.nr.4b : Høj i skel til matr.nr.4a af Vissing Kloster. Høj, 1,75 x 16 m. Overfladen uregelmæssig, med et par ældre gravninger i top og Ø-siden og nye huller (tys- kerne) i top, S-side og V-fod. Græs i agerskel.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, ca. 16 M. br. I Toppen er en uregelmæssig, rundagtig Sænkning, 3-4 M. br., 1/3 m. dyb. I østre Side en noget større og dybere Afgravning, en mindre i vestre Side. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1981: Græs og Lyng

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt i Randen af Plantage, eller uf.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 16 m. Overfladen uregelmæssig, med et par ældre gravninger i top og østsiden og nye huller i top, sydside og vestfod (Tyskerne). Græs i agerskel.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afmærkning: en nedhamret træpæl i toppen. Overfladen uregelmæssig. Raktangulære, ældre huller i toppen (1x2 m) og et tilsvarende hul i S-siden, samt i V-siden ved højfoden, hvor hullet måler 1,5 x 2 m og er ca. 1 m dybt. Desuden en sænkning efter et ældre hul i V-siden. §53: På højens Ø-side står en række af ca. 10 m høje nåletræer helt op til højen. På V-siden står et par træer inden for 5 meters afstand fra højfoden. CB 15/10-1988: Der står ganske vist en del fyrretræer op til/på foden, men sy synes at være en 25-30 år gamle, så det er der vist ikke mere at gøre ved. N for højen er der i en afstand af ca. 4 m plantet ædelgran for temmelig mange år siden (længe før 1981). Bevoksning: 1981: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lyng, løv- og nåletræer. Enkelte helt små træer på vej op på østsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)