Addit
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-22

Fredningsnr.
261049

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,75 x 9 m. Ujævn overflade. Enkelte store træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af 4 stenrøser [sb.20-24], hvori fandtes lerkarskår. I 2 af røserne fandtes henh. en granitkugle med slebne facetter (lommeskålsten ?) og en stridsøkse med skafthul.

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning som [sb.] 20, men mindre. 2/3 M. h. Overfladen ødelagt ved Beplantning. I Nærheden her af ligge flere mindre Røser, jvf. Sehested, e.c. [Sb.] Nr. 20-24 i Addit Skov, se herom N. F. B. Sehested, Arkæologiske Undersøgelser, Kbhvn 1884. Bevoksning: 1999: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, 0.75 x 9 m; ujævn overflade. Enkelte store træer i skov.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1999 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund røse. Hoved- til favnstore sten ses i overfladen. Hul i top, ca. 1,5 x 1,2 m, 0,5 m dybt, tilgroet. Bevokset med græs, mos, bøgebuske og en kæmpebøg på sydsiden. På nordsiden er plantet (selvsået) 15-20 ædelgran og 2 rødgran. I kant af blandskov, rest af stendige ses øst og vest for røse. Ca. 15 m fra højfod mod syd er ageren omdannet til en stor ædelgranplatage. Rodvælter ind til østsiden af røsen bør fjernes. Bevoksning: 1999: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Hul i toppen og mange sten i overfladen ses fortsat. Det samme gælder rodvælteren mod øst. Bevokset med græs, mos, lidt bregner, en stor bøg mod syd lidt graner mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)