Bredhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-30

Fredningsnr.
261051

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bredhøj", 2,5 x 28 m. I midten hul, 3 x 4 m, 1,5 m dybt. Lyng og enkelte træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En bred og flad høj, 2,6 M. h., 28 M. br. Synes næsten udelukkende at bestaa af mindre Sten, men er dog vistnok en Høj. Nordre Side er noget afgravet. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Løvtræer

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uf.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bredhøj", 2.5 x 28 m. I midten hul, 3 x 4 m, 1.5 m dybt. Lyng og enkelte træer i ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Midten Hul, 3 x 4 m, 1 ½ m dybt. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Hul i top, 3 x 4 m, 1,5 m dybt. Fyldt med marksten i bunden. Bevokset med græs, lidt lyng og løvtræer. I ager. Større markstensdynge på NV-foden, bl.a. en kampesten og flere favnstore sten. Dyngen er gammel, men der ligger flere nye sten på toppen. På østsiden ses også en ældre markstensdynge af store sten på foden, lavbevokset. Pløjet til højfod rundt om, undtaget i N og Ø, hvor der er pløjet indtil 1 m fra fod. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med løvtræer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)