Eshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-35

Fredningsnr.
261054

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Addit, matr.nr.7c : "Eshøj", i skel til 3b af Addit. "Eshøj". Kun tilbage to ret høje knolde. I skel.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Eshøj, 3,0 M. h., 18 M. br. I Toppen en bred, 2/3 M. dyb Kløft, nordre Fjerdedel afgr. Bevoksning: 1996: Græs og Løvkrat

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun ca. halvdelen tilbage. Dybt kløftet.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Eshøj", kun tilbage to ret høje knolde i skel.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun lille Knold i Skel tilbage. Bevoksning: 1996: Græs og Løvkrat

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest i skel. Kun tilbage i selve skellet. Meget forgravet, idet der kun er to små "toppe" tilbage, hvoraf den ene er udhulet. Gennemgravet i midten, til bund? Marksten på bunden. Afgravet på hver side af skellet. Derved fremstår den som to toppe. Højen har dog en vis, landskabelig virkning. Bevoksning: 1996: Græs og Løvkrat

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løvtræer. Beliggende i gammelt læhegn i skel.

Litteraturhenvisninger  (0)