Addit
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-67

Fredningsnr.
26116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 12 m. Ret uregelmæssig overflade; mange sanke- sten. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,0 M. h., 15 M. br. Smaahuller i Siderne og deri Sankesten. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1981: Græs

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Noget afskaaret i Syd; mange Marksten.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 12 m. Ret uregelmæssig overflade; mange sankesten. Græs i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen er nogenlunde intakt, men har en ujævn overflade med en del flade sænkninger efter skader forvoldt enten af naturlig erosion eller kreaturer. Alle huller er tilgroede og af ældre dato. Kan næppe påtales. Ved højens østende - på et stykke udyrket mark i højens forlængelse, samt op ad højfoden - ligger store mængder markrydningssten, dels en stor bunke nævestore sten, dels en del større sten, der ligger spredt. På højens øvrige sider ligger også spredte markrydningssten. Ved højens østende står desuden forskellige udrangerede markredskabber. Stenene og markreskaberne bør påtales. CBA 14/10-1988: Der ligger ganske vist en del sten allerede i 1951 og nogle meget gamle markredskaber ved højens østende, men skæmmer ikke væsentligt, med mindre man står lige oven i dem (ikke umiddelbar adgang). Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Alle gamle skader er tilgroet. Højen er bevokset med 4-6 træer bl.a. røn og æble samt krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)