Bredhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-88

Fredningsnr.
261110

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/7 1891. Anders Sørensen. "Bredhøj", 3,5 x35 m. SØ for centrum en 3,5 m lang, 1 m bred og dyb gravning i N-S; S-siden noget afgravet; lille hul i SØ; fod afpløjet i SØ og S. Græs i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, flot, lavt kuplet høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Høj, "Bredhøj", fladt af Form, 3,5 M. h., 35 M. br. Sø. for Centret er der en 3,5 M. l. meterbred og dyb Gravning, omtr. i N-S., gammel og tilgroet; den opkastede Jord ligger ved Siderne. I Gravningens Forsættelse er Grønsværen paa et Par Metre borttaget. Søndre Side er noget afgravet og i Bruddet henligger nogle Sten. Lille Hul mod Sø. Foden afpløjet mod Sø. og Ø. (her ogsaa et Par udvæltede Randsten). I nordre Kant en Randsten. Lynggroet, i Ager. Fredlyst [[1891]] (ved Køb]. Bevoksning: 1981: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bredhøj", 3.5 x 35 m. SØ for centrum en 3.5 m lang, 1 m bred og dyb gravning i N-S. Sydsiden noget afgravet. Lille hul i SØ. Fod afpløjet i SØ og S. Græs i ager. FM 22/7 1891

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bredhøj. Jævn overflade med jævnt rundede sider og flad top. Som kortets beskrivelse i øvrigt. Ingen nye skader. Bevokset med bregner og begyndende tilgroning med løvkrat. Indhegnet med elhegn mod kreaturer. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med bregner og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)