Hans's Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-92

Fredningsnr.
27113

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Stendysse med jordhøj, 10 m Ø-V og 8 m N-S. Dyssekammer består af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1902 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af "Hans's Høj". Heri et stensat Gravkammer, undersøgt af Museumsassistent G. Sarauw. Plan og Beskrivelse, se Sarauws Beretning. Fredlyst 1902 ved Køb. Jvf. Pl. II [[A19488-92.]] Bevoksning: 1979: Græs

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten. 2 m jord medindbefattet. FM 19/11 1902

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille, velbevaret dyssekammer. Som beskrevet. Fredningsgrænse overholdt men på det lille område ses mere end 50 hoved- til 1/2 m. store marksten henkastet. Disse bør ryddes væk. Beskadigelser: Rydningsplads for sten og andet markaffald. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen omkring dyssen er bevokset med græs, krat og enkelte små løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)