Dalagergård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-96

Fredningsnr.
27112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 8 x 10 m, 2,5 m høj. Stejlt afgravet til alle sider; lille topflade med lavning. Græs og lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, ca. 2,5 m. h., 14 M. br., af stærkt toppet Form. Ved mangeaarig Nedskriden er foroven dannet en Art Kalot, 4 M. br. I dens Midte en Sænkning. Foden afpløjet. Lyng- og græsgroet i Ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8 x 10 m, 2.5 m høj, stejlt afgravet til alle sider; lille topflade m. lavning. Græs og lyng i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest i tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I Ø-siden er overfladen pletvis bar; her ses en del sten, som kan være tilført for at forhindre skred. Beskadigelser: Affladning af top, randbeskadigelser, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, buske. Omgivelser: Dyrket (ager), trafik.

1999 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1165
Horsens Museum
I anden anledning besøgte amatørarkælogen A. Larsen tidl. gårdejer og sognefoged E. Mortensen, der fortalte, at hans far engang var begyndt at udgrave denne høj. "Da min bedstemor så det, sagde hun: Det skal du lade være med, ellers får du sygdom i besætningen. Min far holdt straks op." Men inden da havde han fundet en urne, der kom på HOM. Denne urne kan kun være inv. 10xB23, der indkom i 1918.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med krat og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)