Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-106

Fredningsnr.
261111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bavnehøj", 5,75 x 30 m. Ø-siden stejlt afgravet med ter- rasse, dannet af tyskerne; siderne ret stejle; toppen dan- ner en flade 6 x 5 m; sydlige fjerdedel overpløjet. Græs i ager. Restaurering 1954. Østsiden afgravet med en 4 m bred ter- rasse, jævnet så den har fået naturlig skråning. Mindre huller i top og sider tilfyldt. NM.I: Restaureret 1954. Journ. 100/54. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor, flot høj, men ikke tilgængelig. Flot placeret i landskabet og indgår i højgruppe med 2611.10 og ovennævnte overpløjede høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 5,8 M. h., 30 M. br. Ca. 1/3 mod S. er overpløjet. I den øvrige Del af søndre Side er en gammel, 5 M. br., 2/3 M. dyb, uregelmæssig Afgravning. Nordre Side er en Del afgravet og har flere Skred. Foden rundt om afpløjet. Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 5.75 x 30 m. Østsiden stejlt afgravet med terasse, dannet af tyskerne. Siderne ret stejle; toppen danner en flade 6 x 5 m. Sydlige fjerdedel overpløjet. Græs i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal restaurering
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Alle højens sider er stejlt afgravede. Toppen er flad, ca. 8 x 6 m, med en mindre sænkning mod SV. Gammel skade. Jernrør på 5 cm i diameter hamret ned på toppen mod øst. Mod syd synes en del af højen at fortsætte ud i græsmarken. Højens oprindelige afgrænsning er svær at se, muligvis ligger 1/4 af højen ude i græsmarken som anført på kartotekskortet. Indhegnet med elhegn mod kreaturer - dog ikke den sydlige del i græsmarken. 4 store nåletræer står på højfoden mod syd, desuden spredte løvtræer - burde fjernes. I markskellet umiddelbart øst for højen ligger en overpløjet høj, som også synes at have haft en anseelig størrelse med en diameter på ca. 20 m. Foto 4 på film 2, set fra SSV. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med løvtræer, nåletræer mod syd og krat langs foden. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)