Mejlhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-112

Fredningsnr.
27117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gammel beskrivelse, 1951: Rest af "Mejlhøj", kun lille, høj, stejl midterknold tilbage. Overført fra ikke-fredningsværdig. (1954) Ny beskrivelse, 1956: "Mejlhøj", 4 x 14 m, med ret stejle sider. (Græsklædt) i ager. Tilsået m. græs. Hvis højen i 1961 stadig ikke er blevet græs- bevokset, bør der pålægges græstørv. (se nærmere herom i journ. sagen 665/56).
Undersøgelsehistorie

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mejlhøj", opr. meget anseelig, 5-6 M. h., 35 M. br. Foden og en Del af Siden er afgravet og overpløjet, saaledes at nu en foroven 8-10, forneden 12-15 M. br. Kærne staar tilbage paa den overpløjede Basis. I Toppen en gammel, formentlig overfladisk Kløft, 1/3 M. dyb. Delvis lynggroet, i Ager. I Omegnen af Højene [sb.] 110-14 er gentagne Gange fundet Flintsager. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2711:7, Status: C

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af "Mejlhøj"; kun lille høj, stejl midterknold tilbage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun lille Midterknold med stejle Sider tilbage. Bevoksning: 1979: Græs

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mejlhøj", 4 x 14 m, med ret stejle sider. Græsklædt i ager.

1956 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Mejlhøj". Højrest i tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Et GI-mærke. Højresten er nu tilgroet med græs og lyng. Beskadigelser: Affladning af top, randbeskadigelser, delvis fjernelse. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løvtræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra S
Foto, oversigt