Trebjerghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-118

Fredningsnr.
261053

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet under Geod. Inst. 1932. dekl. tingl. 24/8 1951. "Trebjerg Høj", 5 x 30 m. Foden afpløjet og står med 1 m høje brinker; V-siden stærkt afgravet. Lyng og græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anseelig, toppet Høj, 5,0 M. h., 30 M. br. Foden er paa alle Sider stærkt afpløjet og staar med meterhøje Brinker; i nordre Side er den skredet. Højen synes at have en Stenskal af ca. hovedstore Sten. Lynggroet, i Ager. Forgæves forsøgt fredlyst 1902. [Sb.] Nr. 116-19 = Trebjerghøje. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 30 m. Foden afpløjet og står med 1 m høje brinker; vestsiden stærkt afgravet. Lyng og græs i ager. FM 1932 G.I.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Trebjerg Høj". Som fritekst. Tilføjelse: Flere dyregrave, især i den afgravede side mod NV. Meget ujævn østside. Alt tilgroet. Bevokset med græs og unge løvtræer, på høj sokkel på bakke i ager. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Blev fundet som beskrevet. Højen er tæt bevokset med bregner, træer og blåbær. Højens form er vanskelig at se pga. bevoksningen. Beliggende i ager langt fra off. vej.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med gyvler, løvtræer, små bærbuske og bregner. Beliggende i skovstykke.

Litteraturhenvisninger  (0)