Bjergmandshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-133

Fredningsnr.
27114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nedenskov og Vilholt "Bjergmandshøj", 2,5 x 18 m. Sti til top, hvori en lavning med stensætning og bord af møllesten. Græs og enkelte træer i agerhjørne.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Bjergmandshøj", 2,5 M. h., 18 M. br. I Toppen er en mindre, gammel Gravning, 1 ½ M. br., 1/3 M. dyb. Paa Foden nogle Sankesten. Intet Fund. Kratbevokset, i Ager. Forgæves forsøgt fredlyst 1902.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bjergmandshøj", 2.5 x 18 m. Sti til top, hvori en lavning med stensætning og bord af møllesten. Græs og enkelte træer i agerhjørne.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bjergmandshøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Hul i top, randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen, anden skade. Omgivelser: Skov, dyrket (ager). Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj tæt bevokset med forskellige træer.

Litteraturhenvisninger  (0)