Kongehøjen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160406-75

Fredningsnr.
26117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kongenshøj", 5,5 x 30 m. Stærkt ødelagt ved gravninger; fra Ø til hen over midten en 4 m bred, 2 m dyb gravning; fra N større indgravning; V-siden stærkt afgravet. Græs og buske i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Høj, "Kongehøjen", stærkt ramponeret. Fra østre Side til henover Midten er ført en 4 M. br., nu ca 2 M. dyb Gravning, der siges opr. at have fulgt Bunden. Fra nordre Side en større Indgravning. Vestre Side stærkt afgravet. Ved Foden ses mod N. 10, mod Ø. 9, mod S. et Par Randsten. Ca. 1 ½ M. inden for søndre Fod ses 3 svære Sten, mulig af en indre Kreds. I Bunden i Højens Midte paastaar Ejeren at have fundet "Aske". Lynggroet, i Ager. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kongenshøj", 5.5 x 30 m. Stærkt ødelagt ved gravninger. Fra Ø. til hen over midten ca. 4 m bred 2 m dyb gravning; fra N. større indgravning; V-siden stærkt afgravet. Græs og buske i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kongens Høj. GI-punkt på toppen ikke genfundet, evt. på grund af sne. Beskrivelse som fritekst. Stærkt tilgroet med 2-3 større træer på toppen. Alle gravninger (beskadigelser) synes at være af ældre dato. Højen er nu indhegnet med el-hegn mod Ø-S-V og mod nord er der pløjemark, der synes permanent, så højen skulle være beskyttet. Der ligger enkelte markrydningssten på højsiderne og nogle små bunker kvas, men det er så lidt, at det ikke skæmmer højen. Ikke grundlag for påtale. CBA 14.10.1988: Situationen uændret. Imponerende stor, men desværre meget forgravet høj. MBE: En skålsten, fundet i en stor bunke marksten ved højen, er stationært opstillet ved højfoden, jfr. SN 1996-614-0274. Stenen er nærmest trekantet, ca. 75 cm høj og bred og ca. 52 cm tyk. Den skålformede fordybning, som er placeret i et hjørne af sten, er 6 cm i diameter og 2,5 cm dyb. Efter ejerens oplysninger stammer markstenene sandsynligvis fra et område ca. 40 m NØ for højen. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj bevokset med græs, løvtræer på toppen samt krat og træer ved foden i øst. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)