Rævehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160407-8

Fredningsnr.
271117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Rævehøj", 3,5 x 21 m. I top lille sænkning; en del af V-siden afgravet; Ø-siden afgravet til terrasse. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rævehøj", anseelig, 3,5 M. h., 21 M. br. I Toppen er en svag Sænkning efter en ringe Gravning. En Del af vestre Side er afgravet; østre Side ligesaa og der er fremkommet en Terrasse. Foden er afgravet og afpløjet. Ret gammelt. Lynggroet, i Ager. Kan fredlyses.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rævehøj", 3.5 x 21 m. I top lille sænkning. En del af vestsiden afgravet; østsiden afgravet til terrasse. Græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rævehøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Dyrket (ager), trafik. Foto: S/H 07.28.79-NØ, F 09.08.79-NØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt tilgroet med krat og buskads. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)