Horsehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160407-24

Fredningsnr.
271119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Horsehøj", 17 x 20 m, 4 m høj. Stejlt afgravet i V-side; i N-siden mindre indgravning; toppen ujævnt afskåret med hældning mod Ø. Buske og træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruin af "Horsehøj", opr. ca. 26 M. br., endnu ca. 4 M. h. Foden paa alle Sider, mod V. ogsaa en Del af Højsiden, er afgravet. I Toppen er en gammel, indtil 1,7 M. d. Fordybning, der staar i Forbindelse med en omfattende, men ikke særdeles dyb Afgravning af de østre 2 Trediedele, der ganske har ødelagt Højens Ydre. Bundgraven kan være bevaret. Iflg. Medd. er der i Højens fundet Spor af Træ, men ingen Oldsager. Bevokset med Gyvel, Lyng og Græs, i Ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Horsehøj", 20 x 17 m., 4 m høj; stejlt afgravet vestside; i nordsiden mindre indgravning; toppen ujævnt afskåret med hældning mod øst. Buske og træer i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Horsehøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er fuldstændig tilgroet i løvtræer og buske samt hindbærkrat. Beliggende i skel. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)