Træden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160407-34

Fredningsnr.
271120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 20 m. V-siden stejlt afgravet og lige afpløjet. Buske i lille krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,8 M. h., 20 M. br. Over den fører en Sti. Toppen er flad og synes afgravet; søndre og vestre Fod ere noget omdannede. Lysthøj, beplantet i et lille Anlæg.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.75 x 20 m. Vestsiden stejlt afgravet og lige afpløjet. Buske i lille krat.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: S-, N- og V-side står stejle med bare områder; antagelig gamle kreaturskader. Ligger i mindre indhugning bevokset med græs, træer og buske. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Have, dyrket (ager). Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med løvtræer, græs og lidt krat. Beliggende i skovstykke op til ager og græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)