Mattrup Hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160408-17

Fredningsnr.
281027

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Mattrup hovedgård og Stidsmølle Høj, 1,3-1,4 x 16-18 m, lidt udflydende. Overfladen noget ujævn, iøvrigt velbevaret. Bevokset med store graner, i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3-1,4 x 16-18 m, lidt udflydende. Overfladen noget ujævn, iøvrigt velbevaret. Bevokset med store graner, i skov.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3-1,4 x 16-18 mtr., lidt udflydende, lidt ujævn Overflade, iøvrigt velbevaret. Bevokset med store Graner, i Skov. 932/56 om fredn.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 932/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Spor efter skovmaskiner tværs over højen - hjulspor. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Skov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner. Hjulspor ses ikke mere. Bevokset med birk og bøg. Beliggende i tæt løvskov dog lidt mere lysåben omkring højen end i resten af skoven.

Litteraturhenvisninger  (0)