Loddenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160409-4

Fredningsnr.
27119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
"Loddenhøj", 5 x 30 m. I toppen lavning, 5 m bred, 0,5 m dyb; i Ø en flad afgravning; foden nedtrampet af kreaturer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1897 Museal udgravning
Journal nr.: 204/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af højens centrale dele. Nederst en jordfæstegrav med et hængesmykke af skiffer (A 16515), herover en stendynge med skår af 4 lerkar (C 9046) og øverst en brandgrav med 5 guldperler og en sølvfibula fra ældre romersk jernalder.

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Loddenhøj", undersøgt af A.P. Madsen 1897. Herfra Oldsagerne Mus. Nr. A 16515, C 9044. Tidligere var fundet en Urne med brændte Ben. Nu 5,0 M. h., 30 M. Restaureret og ret anselig.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Loddenhøj", 5 x 30 m; i toppen lavning, 5 m bred, 0,5 m dyb; i Ø. en flad afgravning. Foden nedtrampet af kreaturer. Græs i ager.

1971 Museal besigtigelse
Journal nr.: F4457/71
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Loddenhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 07.20.79-SV.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4955/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forveksling af sb 3 og 4 ved Kjærs berejsning.

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4955/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med gyvler, løvtræer og græs. Har stejle, ujævne sider. Fin dyrkningsfri bræmme omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)