Ulvehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160409-12

Fredningsnr.
271110

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Begravelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

"Ulvehøj", 2,5 x 18 m. Ø-siden stærkt afgravet; med hulning i top. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie

1897 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Ulvehøj", undersøgt af A. P. Madsen 1897. Herfra Oldsagerne Mus. Nr. C. 9024-33. Højen er i det væsentlige restaureret; nu 2,9 M. h., 20 M. br.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ulvehøj", 2,5 x 18 m. Østsiden stærkt afgravet, med hulning i top. Græs i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ulvehøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: 5 m. fra højfoden i V ligger en stald- eller ladebygning; dette er ikke omtalt tidligere. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Trafik, dyrket (ager). Foto: S/H 07.18.79-Ø, F 08.52.79-Ø.

1998 Museal prøvegravning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I forbindelse med gammel skade i forbindelse med en mødding ved den fredede høj blev der fortaget en prøvegravning på to forskellige steder for at fastlægge det præcise forhold mellem højfod og mødding.Undersøgelserne viste, at højens fod og en del af højen engang er blevet bortgravet og senere atter opfyldt med jord, således at højen i dag ser nogenlunde intakt ud.

1998 Diverse sagsbehandling
Horsens Museum

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løvtræer og krat. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra NV
Foto, oversigt