Odderkjær Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160409-19

Fredningsnr.
271112

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1902. Enkefru Juliane Madsen. "Odderkær Høj", 3,5 x 25 m. Ø-siden noget fortrampet af kreaturer. Enkelte træer og græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En smuk og velbevaret Høj, 3,5 M. h., 25 M. br. Paa Toppen en Lystbænk. Bevokset med større Træer, i Ager. Er efter Undersøgelsen bleven fredlyst ved Declaration thingl. 10/9-1902.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Odderkjær Høj", 3,5 x 25 m. Østsiden noget fortrampet af kreaturer. Enkelte træer og græs i ager. FM 10/9 1902

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Odderkær Høj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 07.16.79-V, F 08.50.79-V.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj bevokset med græs og 4 store egetræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)