Portehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080218-1

Fredningsnr.
38131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/10 1896, Jørgen Pedersen. Diplom Afmærkn.: 1925, J. Raklev En høj, "Portehøj", 2,60 x 19 m. I toppen og østre side et brud; ved vestre fod en grusgrav, der nu var delvis efter- groet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Portehøi" en rund Høi 60' i Tværmaal, 7' 9" høi. I Toppen og østre Side et Brud, ved vestre Fod en Grusgrav. Fredlyst. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj, "Portehøj", 8' x 60'. I toppen og østre side et brud; ved vestre fod en grusgrav. Sidstnævnte var ved besigtigelsen 1954 delvis eftergroet. Fredl. 16/10-1896.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Portehøj. Flad på toppen med lav sænkning ca. 30 cm., der dækker det meste af toppen. Stort træ midt på toppen. Ved højens SV-fod et stort hul, mindst 3 m. dybt og næsten 20 m. i diameter - stærkt eftergroet. Tjørnebuske på V- og Ø-siden. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn, regulær høj, der ses viden om p.g.a. enestående beliggenhed. Enestående udsigt fra højen. Besværlig adgang, da den ligger midt i agerjord. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)