Tønning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160409-42

Fredningsnr.
271114

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tønning, matr.nr.9d : Høj i skel til matr.nr.9b af Tønning. Tingl.: 1/4 1925, Magnus Nielsen og Rs.P. Petersen. Høj, 3,7 x 20 m. S-fod lidt afgravet; i toppens N-side 2 mindre huller; mindre gravning i Ø-siden. Græs i agerskel.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En toppet Høj, 3,7 M. h., 20 M. br., dyrket ved Gravning. Mindre Sænkning i Toppen; søndre Fod er lidt afgravet. Bevoksning: 1979: Græs

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,7 x 20 m. Sydfod lidt afgravet. I toppens nordside 2 mindre huller; mindre gravning i østsiden. Græs i agerskel. FM 1/4 1925

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I Ø/V-lig retning rester af hegnspæle løbende over højens side i S; bør fjernes. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, anden skade, randbeskadigelser. Foto: S/H 07.12.79-Ø, 08.46.79-Ø. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med et træ på vestsiden samt krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)