Tidselballe Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160409-46

Fredningsnr.
271115

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Begravelsesplads, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Gravsten, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/5 1936. Ingeniør C.E. Andersen. "Tidselballe Høj", 1,9 x 16 m. I toppen sænkning, ca. 2 x 0,33 m. Træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,9 M. h., 16 M. br. I Toppen er en gammel Sænkning, et Par M. br., 1/3 M. dyb. Bevokset med høje Træer.

1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tidselballe Høj", 1,9 x 16 m. I toppen sænkning, ca. 2 x 0,35 m. Træer i skov. FM 15/5 1935

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tidselballe Høj". Affladet top med sekundært anlæg i form af ringformet stenrække. I centrum mindesten muret til stenfundament ialt ca. 1,5 m. højt. Fra N-side sti op til top. Ca. 1/2 m. fra højfod i N en mindestens-træstub udhugget i sten med påskrift: "Skovfoged Christen Sørensens familie Begravelse". Bevokset med græs, træer og buske i skov. Beskadigelser: Affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H 07.26.79-S, F 09.06.79-S.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med løv- og nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)